Panel Diellor EKOTHERM

Specifikat

 • Bolieri :  Çelik  me  përqindje  të  ulët  karboni  me  trashësi  3mm  e pjekur  në temperaturë  860 ° C sipas  DIN 4753.
 • Çelik  me  mbrojtje  të  veçantë  ndaj  korrozionit ( INOX 304 L antimagnetik), super rezistent ndaj rrezeve ultraviolet të diellit , në  klimë  të  lagësht  dhe  në zonat  bregdetare  ( 0.5 mm trashësi ).
 • Veshje  me qark  të mbyllur : çelik  me  trashësi 1.5 mm.
 • Valvula  e  sigurisë : 3 Bar
 • Izolimi :  Poliurethan  ekologjik  { 60kg/m3 } 50 mm  trashësi  pa CFC .
 • Rezistenca  elektrike : 4kw.
 • Mbrojtja  elektrolitike : anoda  magnezi  500mm.
 • Pamja  e  kolektorit : Alumin  i  anodizuar ,  kundër  korrozionit  dhe mikrogrimcave  të  ajrit.
 • Pjesa  e  poshtme  e  kolektorit : Alumin  i  anodizuar.
 • Xhami  i  kolektorit : I sigurt dhe  i  përshkueshëm.
 • Izolimi  i  kolektorit : Lesh  guri  ose  izolim  anësor.
 • Veshja  e  kolektorit : Saldim  me  lazer  me  tuba  Ø8.
 • Sipërfaqja  absorbuese  : Alumin  me  fuqi  të  lartë  absorbuese.
 • Garancia : 5  vite.