PUMY-SP

Sistemet e kondicionimit janë mëse të nevojshme në ambjente të ndryshme siç  mund të jenë: shtëpitë, zyrat, qendrat tregtare etj. Procesi i thjeshtë i instalimit bën të mundur përdorimin e sistemeve të kondicionimit në një shkallë të gjerë, duke siguruar kështu komfortin në ambjente të ndryshme.

Kompakt dhe i lehtë

Dizajni kompakt bën përshtatjen e njësisë së jashtme në hapësira të ngushta, ndërsa pesha e lehtë bën instalimin dhe transportin më të lehtë.

Njësia me efiçiencën më të lartë në gjithë industrinë

Edhe pse njësia është kompakte dhe me madhësi të vogël dhe peshë, ka vlerësim të lartë në EER dhe COP.

Kostot janë zvogëluar me aftësitë më të mira të industrisë për ruajtjen e energjisë.

Super i qetë

Niveli i zhurmës mund të ulet deri në 10dB (A). Kjo bën operimin e sistemit të qetë dhe gjatë natës.

Presion statik i jashtëm prej 30Pa

Vendodhja e njësisë së jashtme është fleksibël, falë presionit statik prej 30Pa. Kjo bën që njësia e jashtme të instalohet dhe në lokacione që nuk mundej më parë.

Liri në tubacionet e jashtme

Njësia e brendshme lejon tubat te lidhen në çdo lloji drejtimi: para, mbrapa, poshtë dhe djathtas. Njësia e jashtme po ashtu është fleksibël.