MSZ-BT

Linja MSZ-BT është linja më e re nga Mitsubishi Electric. Elegante, kompakte dhe ekonomike.

Kapaciteti në kW

Efiçiencë e lartë energjitike për të gjithë gamën e serisë

Të gjitha modelet e serisë, nga ajo me kapacitet më të ulët deri tek ajo me kapacitet më të lartë, janë të rankuar në SEER “A++” dhe modelet 25 dhe 35 “A++” në SCOP në rangun për ruajtjen e energjisë.

I qetë

Njësia e brendshme ka nivele të ulëta zhurme (19 dB)

Ndërfaqës WiFi i integruar

Njësia e brendshme është e pajisur me ndërfaqës WiFi brenda një pakete eksluzive në njësi.

Kjo eleminon nevojën e instalimit të një ndërfaqësi tjetër të jashtëm dhe ruan bukurinë e njësisë.